Asistenţă socială

Cantine sociale in subordinea consiliilor locale
Numar
JUDETUL MARAMURES
Unitati, capacitate, cheltuieli de functionare Anul 2016
Cantine publice – numar unitati1)

3

Cantine publice – capacitatea (locuri)1)

504

Cantine publice – numar mediu zilnic de beneficiari2)

367


¹
) La sfarsitul anului
²) Număr mediu zilnic.
SURSA DATELOR: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.