Contact

Adresa: Baia Mare, Str. Gh Șincai, Nr. 43, Jud. Maramureș;
Tel: +40.362.401.844, +40.362.401.845, +40.362.401.850, +40.362.401.853;
Fax: +40.262.212.143
Email: tele@maramures.insse.ro
Website: www.maramures.insse.ro

Contul in care se vireaza contravaloarea serviciilor prestate de catre institutie este

RO 95 TREZ 43620E331600XXXX

 

Date de contact compartimente:

Denumire compartiment Telefon Fax E-mail
Serviciul Cercetari Statistice in intreprinderi si exploatatii agricole 0362 401844

0362401845

0362401850

0262212143 tele@maramures.insse.ro
Compartimentul IT şi infrastructură statistică
Compartimentul de sinteză, coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul
Compartimentul de gestiune resurse umane, contabilitate si cercetari statistice in gospodariile populatiei
Compartimentul pentru informatii Spatiale in Comunitatea Europeana INSPIRE

Relaţii cu presa/mass-media:

Director executiv – IOAN FLORIN ROMAN

Director executiv adjunct – MARIUS POP