Cauta

Anuarul Judetului Maramures

Publicaţie anuală a DJS Maramures - oferă informaţii statistice agregate asupra evoluţiei demografice, sociale şi economice a judeţului Maramures.. Destinată unor largi categorii de utilizatori, seriile de date statistice, structurate în 18 capitole, cuprind principalele informaţii privind populaţia şi forţa de muncă, veniturile şi cheltuielile populaţiei, starea de sănătate a populaţiei, activităţile din domeniul învăţământului, culturii, justiţiei şi rezultatele economice obţinute pe ansamblu şi pe activităţi.

 Anuarul Statistic al judeţului Maramureş- ediţia 2015